+420 775 011 320
MenuMENU
Search

×


Blog

Co je tryskání 


Tryskání je proces, při kterém se pomocí stlačeného vzduchu odstraňují nečistoty, povlaky, rez, starý nátěr nebo jiné materiály z povrchu. Tryskání se často používá k přípravě povrchu před nátěrem, k odstraňování koroze, k opravám a renovacím, nebo k vytváření profilu na povrchu. Dále se tryskání využívá pro čištění povrchu před dalším zpracování či pro sjednocení povrchu a vzhledu.

číst více

Tryskací materiály – jaké varianty existují a k čemu se používají? 


V průmyslu, stavebnictví a dalších technických odvětvích hrají tryskací materiály klíčovou roli při údržbě, renovaci a opravách různých povrchů. Výběr správného tryskacího materiálu pro konkrétní účely přitom není dobré podceňovat. Přečtěte si, jaké typy tryskacích materiálů existují a k čemu se v praxi používají.

číst více


Tryskací a pískovací materiál - Korund (Al203)


Díky svým specifickým vlastnostem hrají tryskací materiály nezastupitelnou roli v mnoha odvětvích průmyslu. Nejvíce se používají v oblasti povrchových úprav (odstranění nátěrů, rzi, nečistot), při broušení a leštění, ve stavebnictví (čištění fasád, odstraňování graffiti, obnova historických budov), ve strojírenství (před lakováním, po svařování), v námořním a lodním průmyslu (oprava lodí, odstranění koroze), v automobilovém průmyslu (renovace karoserií, příprava povrchu před lakováním), v papírenském průmyslu (čištění válců) a další.

číst více

Pískovačky

 

Historie pískovaček

Principem pískování je proces, kdy abrazivní materiál tryská povrch za vysokého tlaku. Poprvé byl použitý ve
druhé polovině 19. století. Prvním materiálem byl písek, který svou prašností vedl ke značným zdravotním
problémům. V průběhu let se technologie pískování zdokonalila a nabídka abrazivních materiálů výrazně vzrostla. I
to vedlo ke vzniku moderních pískovaček.  

číst více