+420 775 011 320
MenuMENU
Search

×


Pískovačky

 

Historie pískovaček

Principem pískování je proces, kdy abrazivní materiál otryskává povrch za velmi vysokého tlaku. Poprvé byl použit

ve 2. polovině 19. století. Prvním materiálem byl písek, který ale svou prašností vedl ke značným zdravotním

problémům. V průběhu let se technologie pískování zdokonalila a nabídka abrazivních materiálů výrazně vzrostla. I

to vedlo ke vzniku moderních pískovaček.
 

 

Princip fungování pískovačky

Pískovačka je zařízení, které mísí vysokotlaký proud stlačeného vzduchu s abrazivním materiálem. Proud je

směrován na povrch, který má být očištěn. Při zásahu povrchu abrazivními částicemi dochází k odstranění

nečistot, nátěrů, rzi a dalších nedokonalostí.

 

 

Typy pískovaček

Pískovačky se dělí na mobilní a ruční.

Mobilní pískovačky jsou přenosné a mohou tak být používány na různých místech. Jsou umístěny na přívěsech,

kamionech nebo v kontejnerech. Hodí se pro stavební a průmyslové účely, kde je potřeba pískovat na různých

místech.

Ruční pískovačky jsou menší a lehčí, což umožňuje snadnější manipulaci. Používají se pro detailnější práce,

opravy a údržbu.

 

Pískovačky umožňují nastavit tlak a průtok abrazivního materiálu. Vhodný tryskací materiál a správné nastavení

jsou klíčové pro dosažení optimálního výsledku.

 

 

Využití v praxi

Pískovačky jsou využívány ve stavebnictví (čištění fasád, odstranění nátěrů), v průmyslu (čištění a příprava

kovových dílů), v automobilovém průmyslu (renovace karoserií) aj.


 
Při práci s pískovačkami je klíčové dodržovat bezpečnostní opatření:

- Ochrana dýchacích cest (použití ochranné masky s filtrem)

- Ochranný oděv

- Ochrana zraku (použití ochranných brýlí nebo helmy s hledím)

- Ventilace (práce by měla být prováděna v dobře větraném prostoru, aby se minimalizovalo hromadění prachu)
 

V dnešní době pískovačky nabízejí účinnou a flexibilní metodu povrchové úpravy pro různé aplikace. Správná 

volba typu pískovačky a abrazivního materiálu, spolu s dodržováním bezpečnostních opatření, je klíčová pro

dosažení optimálních výsledků.

 

 

Výhody a nevýhody pískovaček

 

Výhody:

Efektivita - rychle odstraňují nátěry, nečistoty a rzi

Univerzálnost - jsou schopny pracovat s různými povrchy a materiály

Přesnost - kontrola nad tlakem a směrem stříkání umožňuje vykonávat detailní práci


 

Nevýhody:

Prach - pískování může generovat velké množství prachu

Odpad - odstraněné částice mohou způsobit znečištění a vyžadují odpovídající nakládání

Riziko poškození povrchu - při nesprávném nastavení pískovačky může být povrch poškozen 

 

Všem nevýhodám lze předejít výběrem vhodného abrazivního materiálu a proškolením, jak správně s

pískovačkou manipulovat. Se vším vám rádi pomůžeme.