+420 775 011 320
MenuMENU
Search

×
Popis

Ultimate je aditivum, které se přidává k tryskacímu médiu za účelem zlepšení kvality tryskacího procesu, odstranění kontaminace tryskacího materiálu mastnotou, olejem, vazelínou a jinými prvky. Odstranění je efektivní a probíhá průběžně po celou dobu tryskacího procesu. Zároveň dochází k antikorozní ochraně bezprostředně po ukončení tryskání. Tryskaný povrch není nutné čistit před ani po tryskání. Tím se celý proces zjednodušuje a urychluje a zároveň to zlepšuje stabilitu tryskání.

 
Použití:

  • Záleží na stupni znečištění média, dílů i stroje
  • Aditivum se jednoduše přidává do standardního tryskacího procesu a recyklace kovového abraziva. Lze ho také přidat přímo do toku abraziva v tryskací kabině nebo do zásobníku s tryskacím materiálem. Aditivum se neustále promíchává s tryskacím materiálem v přepravním a recyklačním systému. První výsledky jsou znatelné již po 15-30 minutách. Je zapotřebí ho přidávat v pravidelných intervalech.
Další pískovací materiály